ROT-avdraget

En skattesubvention ämnad för privatpersoner

Som privatperson finns det flera skatteavdrag man kan ha rätt till och ett av dem är det som kallas för ROT. Det här avdraget har funnits sedan 1990-talet och syftet med det är att stimulera byggbranschen och göra det enklare att anlita professionella hantverkare. ROT uppgår till 30 % av arbetskostnaderna för ett arbete och som mest kan man få dra av 50 000 kronor per år och person. Företaget man anlitar för arbetet behöver betala F-skatt.

Flertalet VVS-tjänster ger rätt till avdrag

Det går att använda ROT-avdraget för flera tjänster som vi på Rörmokare Flen erbjuder. Om ni vill installera en ny värmepump, dra om avloppsledningarna i sommarstugan eller dra in rör i en tillbyggnad är det ett par av de godkända arbetena. Det krävs dock att ni äger fastigheten som vi skall arbeta i samt att ni bor i den under en del av året. Är ni flera som äger bostaden har båda rätt att göra avdrag eftersom det är personligt.

Få billigare hjälp när den behövs

Det finns många fördelar med ROT-avdraget och den mest uppenbara är att det är enklare för er att anlita våra rörmokare i Flen när behovet uppstår. Genom att använda skattesubventionen får ni dels ett lägre pris och dels en yrkeskunnig hjälp som kan se till att alla installationer sker fackmannamässigt.